Home

Aktuelt

Praktisk info

Aktiviteter

Linker

FAQ

Hva utenriksstasjonene gjør og hva vi ikke bistår med

Dette kan ambassaden/konsulatet hjelpe deg med

 • utstedelse av pass og forlengelse av passets gyldighet

   

 • kontakte familie og venner for å be dem om å bistå deg med penger og billetter

   

 • gi råd for overføring av penger fra Norge

   

 • gi råd og veiledning om legetjenester, sykehus o.l.

   

 • bistå med å skaffe juridisk bistand

   

 • i helt spesielle tilfeller utstede nødlidenhetslån for hjemreise

   

 • bistå pårørende ved dødsfall i utlandet

   

 • ved arrestasjon/fengsling i utlandet kan utenriksstasjonene formidle kontakt ved besøk i fengselet

   

 

Hva ambassaden/konsulatet ikke bistår med

 • innblanding i rettergang

   

 • betale privat engasjert forsvarer

   

 • skaffe husvære, arbeid eller arbeidstillatelse

   

 • betale regninger for hotell, lege, juridisk bistand eller andere utgifter

   

 • overføring/utbetaling av sosialstønad

   

 • oversette attester o.l. fra norsk

   

 • assistere i kjøpsrettslige saker

   

 • dekke sykehusutgifter

   

 • gi deg penger hvis du blir bestjålet eller kommer i annet økonomisk uføre

   

 • betal sykehusopphold for deg, hvis du ikke har sørget for forsikring

   

 • vite at du er i landet og hjelpe deg hvis du ikke selv har sagt fra at du er der

   

 

Adresse
Kgl. Norwegisches Honorarkonsulat
Maffeistraße 3
80333 München

Tlf. +49 89 224170
Fax +49 89 46138510

Åpningstider
man-tir 09.00 - 12.00
tor 14.00 - 17.30
eller etter avtale

Videre til websiden
Norweger in Bayern

© 2008-2020 Königlich Norwegisches Honorarkonsulat, München

Powered by anracom.com