Aktuell reiseinformasjon om Norge og koronavirus

Om innreise til Norge

Oppdatert info om reglene:
www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/egenerklaringsskjema/innreisekarantene/oppholdssted for karantene

Innreise til Norge og koronavirus – spørsmål og svar
www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-innreiserestriksjoner

Her finner du aktuell informasjon om koronavirus-situasjonen i Norge og Tyskland:
https://www.norway.no/de/germany/norwegen-germany/aktuelles/aktuelles/informasjon-om-koronaviruset/

Hva er UDs reiseråd til nordmenn som ønsker å reise til Tyskland?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land:

www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_tyskland/id2415120/
www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/