Søknad om pass

Viktig informasjon for nordmenn i Bayern:

Nye regler for norske biometriske pass:

Det ikke mulig å søke om pass ved et norsk honorærkonsulatet – som det norske honorærkonsulatet i München.

Det betyr at alle nordmenn i Bayern må møte opp personlig enten ved ambassaden i Berlin eller ved et passkontor i Norge for å søke om nytt norsk pass.
Les mer her: www.norway.no/de/germany/for-nordmenn/pass/#Søknadompass

NB – nye regler fra 1. juni: Pass for barn under 10 år

Fra 1. juni 2021 kan det ikke lenger søkes om pass for barn ved de honorære konsulatene – heller ikke i München. Alle må fra denne dato, også barn under 10 år, søke om pass i Berlin.

Les mer: www.norway.no/de/germany/for-nordmenn/pass/#Barnogpass

Viktig melding til personer som utvandret fra Norge 1960-1975:

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass.

Les mer: www.norway.no/de/germany/for-nordmenn/pass/#Statsborgerskapforutvandredeiperioden1960-1975