Søknad om norsk pass

Voksne og barn (gjelder fra 1. mai også for barn under 10 år) bosatt i Tyskland kan søke om norsk pass ved personlig oppmøte på ambassaden i Berlin eller ved et passkontor i Norge. Personer under 18 år må møte sammen med minst en av foreldrene. Pass for barn under 10 år se [Pass for barn].

For mer informasjoner:
www.norway.no/de/germany/for-nordmenn/pass/#Søknadompass