Søknad om personnummer

Alle som søker om pass må ha norsk personnummer. For barn født i Tyskland er det passutstedende myndighet, det vil si ambassaden, som anmoder folkeregisteret om tildeling av personnummer, men dokumentene for selve søknaden kan leveres personlig ved et av våre konsulater. Også ved konsulatet i München.

Mer info her:
https://www.norway.no/de/germany/for-nordmenn/pass/#Personnummer

Dokumentasjon som må medbringes: Les mer i linken over

Bekreftelse av rett kopi kan fås på konsulatet.
Vær klar over at søknadsprosessen for personnummer kan ta flere uker. Først når personnummeret er tildelt kan det søkes om pass. Det er IKKE mulig å søke om personnummer og pass samtidig.