Søknad om personnummer

Norske statsborgere født eller bosatt i utlandet kan utelukkende søke om fødselsnummer i forbindelse med utstedelse av norsk pass. Alle skal ha fødselsnummer før man kan søke om pass.

Søknad om fødselsnummer og pass krever personlig oppmøte ved en kgl. norsk ambassade.

Les mer her:
https://www.norway.no/de/germany/for-nordmenn/pass/#Søknadomfødselsnummerogførstepass