Utenriksstasjonenes oppgaver

Dette kan ambassaden/konsulatet hjelpe deg med

 • personnummer
 • Fra og med 1. mai 2021 må alle, også barn, søke om pass på ambassaden i Berlin.
 • bekrefte rett kopi av dokumenter
 • gi råd og veiledning om legetjenester, sykehus o.l.
 • bistå med å skaffe juridisk bistand
 • bistå pårørende ved dødsfall i utlandet
 • ved arrestasjon/fengsling i utlandet kan utenriksstasjonene formidle kontakt ved besøk i fengselet
 • i nødstilfeller være behjelpelig med å få kontakt med familie og venner

Hva konsulatet ikke bistår med

 • innblanding i rettergang
 • betale privat engasjert forsvarer
 • skaffe husvære, arbeid eller arbeidstillatelse
 • betale regninger for hotell, lege, juridisk bistand eller andere utgifter
 • overføring/utbetaling av sosialstønad
 • oversette attester o.l. fra norsk
 • assistere i kjøpsrettslige saker
 • dekke sykehusutgifter
 • gi deg penger hvis du blir bestjålet eller kommer i annet økonomisk uføre
 • betal sykehusopphold for deg, hvis du ikke har sørget for forsikring