Søknad om norsk barnepass

Barn, uansett alder, må ha egne pass.

Fra 1. juni 2021 kan det ikke lenger søkes om pass for barn ved de honorære konsulatene – heller ikke i München.
Alle må fra denne dato, også barn under 10 år, søke om pass i Berlin.

Les utfyllende informasjon her:
www.norway.no/de/germany/for-nordmenn/pass/

Følgende må fremlegges ved søknad om pass for barn:

  • Gammelt pass eller personnummer ved førstegangsutstedelse
  • Ett biometrisk passbilde, som skal
    • – være maksimalt 6 måneder gammelt og ligne søkeren
    • – vise ørene
    • – briller kan ikke benyttes

Link til fullmakt: www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/pass/pass_fullmakt_bm.pdf

Ved søknad om pass for første gang for barn mellom 0-18 år må BEGGE foreldrene og barnet være til stede. For senere søknad om fornyelse av pass for barn må minst en av foreldrene møte med barnet. Den av foreldrene som ikke møter, må sende med skriftlig samtykke samt kopi av gyldig legitimasjon med bilde og signatur (pass, førerkort etc.). Eneansvar for barn må dokumenteres (domskjennelse eller avtale). Er omsorgen overtatt av barnevernet skal det foreligge skriftlig samtykke til passutstedelse.

Personnummer er et krav for å få pass

Barn som skal ha pass for første gang må ha et personnummer. Først når personnummeret er tildelt kan det søkes om pass. Det er IKKE mulig å søke om personnummer og pass samtidig. Det er passutstedende myndighet, det vil si ambassaden, som ber om tildeling av personnummer – se mer under [Personnummer]