Søknad om norsk barnepass

Barn, uansett alder, må ha egne pass.

Fra 1. juni 2021 kan det ikke lenger søkes om pass for barn ved de honorære konsulatene – heller ikke i München.
Alle må fra denne dato, også barn under 10 år, søke om pass i Berlin.

Les utfyllende informasjon her:
www.norway.no/de/germany/for-nordmenn/pass/

Personnummer er et krav for å få pass

Barn som skal ha pass for første gang må ha et personnummer. Først når personnummeret er tildelt kan det søkes om pass. Det er IKKE mulig å søke om personnummer og pass samtidig. Det er passutstedende myndighet, det vil si ambassaden, som ber om tildeling av personnummer – se mer under [Personnummer]